Teorija

"Punktu, kas sadala nogriezni divos vienādos nogriežņos, sauc par nogriežņa viduspunktu."
nogrAC.svg
\(AB = BC\).
\(B\) - nogriežņa \([AC]\) viduspunkts.
 
Triju punktu savstarpējais novietojums
Trīs punkti var atrasties uz vienas taisnes un var neatrasties.
 
trīsp.svg
Trīs punkti atrodas uz vienas taisnes, ja attālums starp diviem no punktiem ir vienāds ar divu citu attālumu summu.
Zīmējumā \(AC = AB + BC\).
 
trine.svg
Trīs punkti neatrodas uz vienas taisnes, ja attālums starp diviem punktiem ir mazāks nekā abu pārējo attālumu summa.
 
Lai pārbaudītu, vai trīs punkti atrodas uz vienas taisnes, ir jāzina visi trīs attālumi.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 173. lpp.