Teorija

Taišņu savstarpējais novietojums
"Divas taisnes plaknē vai nu krustojas, vai nekrustojas."
"Taisnes plaknē sauc par paralēlām, ja tās nekrustojas." 
Zīme  nozīmē - paralēls.
aIIb.svg
\(a\)\(b\) nozīmē, ka taisne \(a\) ir paralēla taisnei \(b\). 
"Taisnes, kurām ir tieši viens kopējs punkts, sauc par krustiskām."
ckrustoO_d.svg
Taisnes \(c\) un \(d\) krustojas punktā \(O\).
Oc, Od, \(O\) - taišņu \(c\) un \(d\) krustpunkts.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 161. lpp.