Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Kustība pretējos virzienos. Ceļa aprēķināšana 1p.
2. Suņa un kaķa ātrumu starpība. Laika un ceļa aprēķināšana 2p.
3. Ceļa aprēķināšana. Pulkstenis 3p.