Teorija

KĀ  SADALĪT  SEŠAS  AVENES  TRĪS  VIENĀDĀS  DAĻĀS?
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
 
6 : 3 = ?
 
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
avene_mazIŅA.JPGavene_mazIŅA.JPG
 
6 : 3 = 2
6  DALĪT  AR  3  IR  2
 
DALĀMAIS  :  DALĪTĀJS  =  DALĪJUMS
                                               MAISS.JPG 
                          Iedomājies, ka tas skaitlis, kuru var sadalīt ir MAISS (no vārda DALĀMAIS),
 
LAI PRASTU DALĪT, IR JĀZINA REIZRĒĶINS.
  
DALĪŠANAS PAREIZĪBU PĀRBAUDA AR REIZINĀŠANU
  
6:3=2,jo23=6vai32=6