Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Logaritmiskais vienādojums 1p.
2. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 1 1p.
3. Logaritmiskais vienādojums, kvadrātnevienādība 4p.
4. Logaritmiskais vienādojums, daļveida vienādojums 3p.