Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Reizinājuma vienādība ar 0 2p.
2. Sadalīšana reizinātājos 3p.
3. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts) 7p.