Teorija

8 tema.JPG
(1. zīm.) Cilindrs ir ievilkts prizmā, ja cilindra pamata riņķa līnijas ir ievilktas prizmas pamatos.
 
8 tema 2.JPG
(2. zīm.) Cilindru var ievilkt tikai tādā taisnā prizmā, kuras pamatā var ievilkt riņķa līniju.
 
Piemēram, cilindru var ievilkt taisnā trijstūra prizmā (1. zīm), regulārā prizmā un tādā, kuras pamatā ir rombs (2.zīm.).
 
Zīmē atkarībā no uzdevuma satura, bieži vien pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu, jo cilindra un prizmas augstumi ir vienādi.
Cilindra pamata riņķa līnija ir ievilkta prizma pamatā.
 
8 TEMA 3.JPG
3. zīm.
 
8 TEMA 4.JPG
4. zīm.
 
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs O ir bisektrišu krustpunkts (skat. 3. zīm.), četrstūrī - diagonāļu krustpunkts (skat. 4. zīm.). 
Svarīgi!
Cilindra rādiuss ir daudzstūrī ievilktās riņķa līnijas centrs.
  
Ievilktās riņķa līnijas rādiusa r aprēķināšanas formulas:
Regulārs trijstūrisr=h3, r=a36
Patvaļīgs (arī taisnleņķa) trijstūrisr=Sp
Kvadrātsr=a2
Rombsr=h2, r=Sp
Regulārs sešstūris
r=a32
 
h - augstums, S - laukums, p - pusperimetrs, a - mala.