Teorija

Svarīgi!
Lode ir apvilkta kubam, ja visas kuba virsotnes atrodas uz lodes virsmas.
 
4 tema.JPG
 
Lodes centrs O ir kuba diagonāļu krustpunkts.
Jebkuru lodi var apvilkt ap kubu.
Kopīgie abu ķermeņu punkti ir astoņas kuba virsotnes.
 
4 temai.JPG
Zīmē diagonālšķēlumu.
 
AC un BD ir kuba diagonāles, punkts O ir lodes centrs.
Lodes rādiuss ir puse no kuba diagonāles R=d2
Risinot uzdevumus par kubam apvilktu lodi, bieži vien ir nepieciešams aprēķināt kuba diagonāli.
Atceries taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formulu: d2=a2+b2+c2, kur a, b, c ir paralēlskaldņa malas.
Svarīgi!
Kubam a=b=c, tāpēc kuba diagonāli, ja zināma tā šķautne a, var aprēķināt pēc formulas d=a3.