Teorija

Funkciju y=fx sauc par pāra funkciju, ja visiem x no definīcijas apgabala fx=fx.
Pāra funkcijas grafiks ir simetrisks pret Oy asi (skat. 1. zīm.)
 
Funkciju y=fx sauc par nepāra funkciju, ja visiem x no definīcijas apgabala fx=fx.
Nepāra funkcijas grafiks ir centrāli simetrisks pret koordinātu sākumpunktu0;0 (skat. 2. zīm.)
 
ass 2.jpg
1. zīm. Pāra funkcija
 
ass 1.jpg
2. zīm. Nepāra funkcija
 
Visbiežāk gan funkcijas nav ne pāra, ne nepāra.
 
Pēc grafika var redzēt, ka pāra funkcija ir, piemēram, kvadrātfunkcija y=x22 (skat. 3. zīm.), bet kvadrātfunkcija y=x22x1 nav ne pāra, ne nepāra (skat 4. zīm.).
 
x^2-2.jpg 
3. zīm. Pāra funkcija
 
parabola.jpg
4. zīm. Nav pāra un nav nepāra funkcija
 
Nepāra funkcijas ir, piemēram, y=1x (5. zīm.) un y=x3 (6. zīm.).
 
dalveida negativa.jpg
5. zīm. Nepāra funkcija
 
kuba funkcija.jpg
6. zīm. Nepāra funkcija
 
Svarīgi!
Ja funkcija fx dota analītiski (ar formulu), tad, lai pārbaudītu funkcijas paritāti, jārēķina funkcijas vērtība fx.
Piemērs:
Nosaki dotās funkcijas paritāti:
f(x)=x3xf(x)=x3x=x3+x
Redzam, ka iegūtā funkcija nav vienāda ar doto funkciju, tātad šī nav pāra funkcija.
 
Lai pārbaudītu, vai funkcija ir nepāra, iznes pirms iekavām mīnus zīmi:
f(x)=x3x=x3+x=x3x=f(x)
Redzam, ka funkcija ir nepāra, jo fx=fx.