4.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pakāpju īpašību lietošana (sakne)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pakāpju īpašību lietošana (daļas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pamatforma (vienkārši) 1

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pamatforma (vienkārši) 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pamatforma (kvadrātvienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pamatforma, pakāpju dalīšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pamatforma, pakāpju reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Pamatforma (daļveida kāpinātāji)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji)

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 4

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem)

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Eksponentvienādojums (2015. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Kāpināšana (2013. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pakāpe (2009. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

23
2. Eksponentvienādojumi 1

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Eksponentvienādojumi 2

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Eksponentvienādojumi ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Metodiskie materiāli