Teorija

Atkārto!
Vai atceries, ko varbūtību teorijā mācījies 7. klasē?
Mēģini atrisināt 7. klases uzdevumus, būs vieglāk saprast to, ko jāapgūst vidusskolā!
  
Meklē tēmu varbūtību teorijā 7. klasē.
  
Portālā dotie materiāli varbūtību teorijā pamatskolā
TEORIJA:
 
1. Mēģinājums. Iznākums. Notikums. Iznākumu kopa. 
2. Varbūtības jēdziens, klasiskā varbūtība 
3. Pretējā notikuma varbūtība 
4. Statistiskā varbūtība. Relatīvais biežums. 
 
UZDEVUMI:
  
Vienkārši klasiskās varbūtības aprēķināšanas uzdevumi
1. Varbūtības aprēķināšana pēc klasiskās metodes (divu veidu bumbiņas) 
2.  Noteikt varbūtību, ja dotas 3 veidu bumbiņas. 
3. Varbūtības aprēķināšana (met 1 spēļu kauliņu).
4. Varbūtības aprēķināšana (vienkāršs).
5. Varbūtības aprēķināšana (par GenExis). 
6. Aprēķināt varbūtību laimēt loterijā. 
7. Varbūtība par cilvēka dzimšanas dienu.
 
Pretējā notikuma varbūtības formulas lietošana
8. Pretējā notikuma varbūtības aprēķināšana.
9. Uzminēt/ neuzminēt koda ciparu.
 
Sarežģītāki uzdevumi
10. Iznākumi. Noteikt iznākumus, ja dotas sanumurētas bumbiņas.
11. Iznākumi. Noteikt iznākumus, ja dota kāršu kava.
12. Noteikt varbūtības, ja dotas sanumurētas bumbiņas. 
13. Noteikt varbūtības, ja dota kāršu kava.   
14. Noteikt varbūtību par skaitļu dalīšanos.  
 
Tabulas izmantošana izlašu skaita noteikšanai  
15. Noteikt varbūtības, ja doti 2 metamie kauliņi.
16. Varbūtības aprēķināšana, ja izvēlas divas numurētas kartītes no viena komplekta
17. Varbūtības aprēķināšana, ja izvēlas divas numurētas kartītes no diviem komplektiem
 
Relatīvā biežuma un varbūtības savstarpējā saistība
18. Aprēķināt cipara/ģerboņa uzkrišanas biežumu.
19. Varbūtība par mašīnu relatīvo biežumu uz ielas
 
1. EKS (2008.gada eksāmens 9.klasei) Kombinatorika un varbūtību teorija. 5p.
 
Lai veicas!
 
Virtuālās skolas skolotāja Laima Baltiņa