Teorija

Prizma un tās elementi
Par prizmu sauc daudzskaldni, kura divas skaldnes ir vienādi daudzstūri, kas atrodas paralēlās plaknēs, bet pārējās skaldnes ir paralelogrami.
Skaldnes, kas atrodas paralēlās plaknes, sauc par prizmas pamatiem, bet pārējās  - par prizmas sānu skaldnēm.
Atkarībā no pamata, prizmas sauc par trijstūra (1.att.), četrstūra (2.att un 3. att), sešstūra (4. att.) utt. prizmām.
trijstura prizma 1 - Copy.JPG
1.att.
 taisnstura prizma 1 - Copy.JPG
2.att.
kubs.JPG
3.att.
 se prizma bez diag.JPG
4.att.
  
Prizmu, kuras sānu šķautnes ir perpendikulāras prizmas pamatiem, sauc par taisnu prizmu (1. - 4.att.).
  
sl-½pa prizma - Copy.JPG
5.att.
 Prizmu, kuras sānu šķautnes nav perpendikulāras pamatiem, sauc par slīpu prizmu (5.att.).
  
Attālumu starp prizmas pamatiem sauc par prizmas augstumu
Taisnas prizmas augstums sakrīt ar sānu šķautni.
  
Slīpas prizmas augstums redzams 5. att. Bez papildus nosacījumiem nav iespējams noteikt, kurā punktā pamatā projicējas slīpas prizmas augstums.
 
Taisnu prizmu sauc par regulāru, ja tās pamati ir regulāri daudzstūri.
  
Svarīgākās regulārās prizmas vidusskolas kursā - regulāra trijstūra prizma, četrstūra prizma un sešstūra prizma.