Teorija

Par paralēlskaldni  sauc četrstūra prizmu, kuras visas skaldnes ir paralelogrami.
Paralēlskaldņi ir īpaša  prizmu grupa. To nosaukums veidojas atkarībā no tā, kas ir dots, tāpēc ļoti uzmanīgi jālasa uzdevums un blakus telpiskajam zīmējumam vēlams uzzīmēt pareizu pamatu.
 
Kā redzams attēlos, taisna paralēlskaldņa telpiskie zīmējumi tikpat kā neatšķiras. 
 
Paralēlskaldņu veidi
  
Slīps
sl-½pa prizma - Copy.JPG
pamatā -  paralelograms
Taisns
paralelograma prizma.JPG
 
  
Taisnu paralēlskaldņu veidi
  
Taisns paralēlskaldnis
 
paralelograma prizma.JPG
Taisnstūra paralēlskaldnis
taisnstura prizma - ar lenkiem.JPG
pamatā - paralelograms
paralelograms.JPG
pamatā - taisnstūris
taisnsturis.jpg
 
 
Taisnstūra paralēlskaldņa speciālgadījumi
  
Regulāra četrstūra prizma
reg. prizm.JPG
Kubs
kubs.JPG
pamatā - kvadrāts, bet augstums nav vienāds ar pamata malu.
kvadr-üts.JPG
Kubam visas šķautnes vienādas, visas skaldnes ir kvadrāti.