Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Prizma

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Prizmas elementi
2. Paralēlskaldņu veidi
3. Prizmas diagonāles un diagonālšķēlumi
4. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formula
5. Prizmas diagonāļu veidotie leņķi ar skaldnēm
6. Virsmas laukuma un tilpuma formulas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratnes jautājumi par četrstūra prizmu 1. izziņas līmenis zema 2p.
2. Diagonālšķēluma laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
3. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formulas izmantošana 1. izziņas līmenis zema 1p.
4. Regulāras sešstūra prizmas diagonālšķēlumu laukumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
5. Kuba elementu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
6. Taisna paralēlskaldņa diagonāles un leņķa aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 4p.
7. Trijstūra prizmas tilpums un virsma 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
8. Regulāras trijstūra prizmas tilpums, ja dots leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
9. Trijstūra prizma, kam pamatā vienādsānu trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto trigonometriju
10. Trijstūra prizmas augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
11. Prizma. Diagonāles veidotā leņķa ar sānu skaldni izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
12. Regulāra četrstūra prizma ar leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Leņķis ar sānu skaldni
13. Šķēluma laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
14. Taisns paralēlskaldnis. Šķautņu attiecības izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
15. Prizmas, kuras pamatā rombs, tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
16. Kuba leņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
17. Maksimālās vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 5p.
18. Prizmas skaldņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuba elementi (2015. gada eksāmens) Citi vidēja 4p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
2. Trijstūra prizmas pamata šķautnes aprēķināšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 2. daļa
3. Kuba leņķi (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1. daļa
4. Taisnstūra paralēlskaldņa augstums (2008. g. eksāmens) Citi vidēja 3p. 2. daļa
5. Trijstūra prizmas tilpums (2005. g. eksāmens) Citi vidēja 3p. Eksāmena 2. daļa
6. Kuba virsma (2001. g. eksāmens) Citi zema 1p. 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizma 00:00:00 vidēja 10p. Vienkāršs pārbaudes darbs par prizmām
2. Prizma 00:00:00 vidēja 13p. Noslēguma ieskaite par prizmām (50 min)