Teorija

Kombinatorikas pamatus apgūst jau pamatskolā. Atkārtojumam noteikti izmanto portālā izveidoto 7. klases  tēmu Kombinatorika.
 
11. klasē tēmai Kombinatorikas elementi ir paredzētas 12 stundas.
Apjoma dēļ tēma portālā sadalīta divās daļās.
  • Pirmajā daļā "KOMBINATORIKA 1" vari mācīties pazīt un atšķirt izlašu veidus, uzdevumu aprakstos ir dota informācija par izlašu veidu, grūtie uzdevumi ir strukturēti ( pirms galīgās atbildes, jāatbild uz jautājumiem, kas palīdz izvēlēties risinājuma gaitu).
  • Otrajā daļā "KOMBINATORIKA 2"  ir apkopoti grūtāki uzdevumi, uzdevumu nosaukumos nav dots izlases raksturojums, uzdevuma risināšanas metode jādomā pašam.
Protams, visiem uzdevumiem atbilžu soļos ir dots skaidrojums un atrisinājums.
 
Otrajā daļā doti arī daži materiāli, kas ir ārpus vidusskolas standarta, bet noteikti noderēs aktīviem matemātiķiem.
 
Papildmateriāli:
  • Ņūtona binoma formula;
  • Variācijas ar atkārtojumiem;
  • Permutācijas ar atkārtojumiem.
  
Teorētiskajiem materiāliem pievienoti apmācības video, kas atbilst 11. klases kombinatorikas kursam.
Video vienkāršotā veidā pasniegta teorija un parādītas dažu sarežģītāku kombinatorikas uzdevumu risināšanas idejas (risināti uzdevumi no krājuma: D. Kriķis, P. Zariņš, V. Ziobrovskis. Diferencēti uzdevumi matemātikā 1. daļa.)
  
Lai veicas!
 
Virtuālās skolas skolotāja Laima Baltiņa