Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tematiskais plānojums pa stundām Kombinatorikas elementi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skolēnam Informācija par tēmu Kombinatorika
2. Kombinatorika. Saskaitīšanas likums 7. klases atkārtojums.
3. Kombinatorika. Reizināšanas likums 7. klases atkārtojums.
4. Faktoriāls Skaitļa faktoriāls. faktoriāla pieraksts, pārveidojumi.
5. Sakārtotas un nesakārtotas izlases Kopas un apakškopas jēdzieni.
6. Variācijas Kombinatorika. Sakārtotas izlases. Variāciju definīcija un aprēķināšanas formula.
7. Permutācijas Kombinatorika. Permutācijas definīcija un aprēķināšanas formula
8. Kombinācijas Nesakārtotas izlases. Kombināciju definīcija un aprēķināšanas formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas likums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēļu skaita noteikšana, ja izvēlas vienu elementu.
2. Reizināšanas likums I 1. izziņas līmenis zema 1p. Savienojumu skaita noteikšana ( 3 elementu izlase).
3. Reizināšanas likums II 1. izziņas līmenis zema 1p. Par apģērba izvēli.
4. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana 1. izziņas līmenis zema 4p.
5. Cik dažādus skaitļus var izveidot (dota arī 0) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
6. Cik skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (bez 0) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
7. Cik dažādus telefona numurus var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
8. Grafs 1. izziņas līmenis zema 2p. Dažādo ceļu noteikšana (ar dotu zīmējumu).
9. Faktoriāls 1. izziņas līmenis zema 1p. Faktoriāla īpašību lietošana. Svarīgi!
10. Darbības ar faktoriāliem 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
11. Izveidot sakārtotas un nesakārtotas izlases 1. izziņas līmenis zema 1p.
12. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienkāršs.
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Komanda.
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Par kupejām
15. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Grāmatu izvēle.
16. Permutācijas. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Darbības ar faktoriāliem
17. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 1. izziņas līmenis zema 3p.
18. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni.
19. Kombināciju aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaitlisks piemērs.
20. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Grāmatu izvēle.
21. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām. Strukturēts uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
22. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus 2. izziņas līmenis augsta 7p. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus. Strukturēts uzdevums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 2,4p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
2. Kombinatorika (2014. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 12. klases matemātikas eksāmens
3. Permutācijas (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p.
4. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Cik trijstūrus var izveidot?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums 00:00:00 vidēja 4p.
2. Kombinatorika. Sakārtotas izlases (A un P) 00:00:00 vidēja 6p. Kontroltests
3. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases 00:00:00 vidēja 8p.