21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Pamatskolas kursā lietojām taisnleņķa koordinātu sistēmu plaknē. Zinām \(O\)\(x\) (abscisu asi) un \(Oy\) (ordinātu asi).
 
Taisnleņķa koordinātu sistēmu telpā nosaukta matemātiķa Dekarta vārdā, to saīsināti pieraksta \(Oxyz.\)
 
Taisnleņķa koordinātu sistēmu telpā veido trīs caur brīvi izraudzītu punktu \(O\) novilktas perpendikulāras asis \(Ox\), \(Oy\), \(Oz\). Tāpat kā plaknē, asu pozitīvos virzienus norāda ar bultiņām un uz visām asīm atliek izraudzīto vienības nogriezni. Visas trīs vienības ir vienāda garuma.
Attēlojot koordinātu sistēmu plaknē, \(Ox\) ass vienību praktiski attēlo divas reizes īsāku nekā vienības uz \(Oy\) un \(Oz\) asīm, tādējādi iegūstot pareizu priekšstatu par punktu un figūru novietojumu telpā.
 
Taisnes \(Ox\), \(Oy\), \(Oz\) sauc par koordinātu asīm, pie tam,
taisni \(Ox\) sauc par abscisu asi;
taisni \(Oy\) sauc par ordinātu asi;
taisni \(Oz\) sauc par aplikātu asi.
 
axis_3d_1.svg
 
Jebkuru no plaknēm, kas novilkta caur divām koordinātu asīm, sauc par koordinātu plakni.
Ir trīs koordinātu plaknes:
\(xOy\) (attēlā zaļā krāsā),
\(yOz\) (zilā krāsā),
\(xOz\) (sārtā krāsā).
 
2. attēlā atlikts telpas punkts, kurā abscisa ir 2 vienības, ordināta ir 3 vienības, bet aplikāta ir 5 vienības.
 
vekt_telpa.svg
 
Atsauce:
Baiba Āboltiņa. Pēteris Čapuls. Ģeometrija vidusskolai. Zvaigzne ABC
https://www.intmath.com/vectors/6-3-dimensional-space.php
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja