Teorija

Ja vektoru  AB  novieto  koordinātu plaknē tā, ka tā sākumpunkts atrodas koordinātu sākumpunktā, var teikt, ka šī vektora koordinātas ir  AB=x;y.
User_v_40 Asset 1.svg
1. zīm.
 
Zīmējumā dotā vektora koordinātas ir  AB=5;3

Redzam, ka šī vektora koordinātas sakrīt ar tā galapunkta B koordinātām.  
Svarīgi!
Vektora koordinātas ir tā paša vektora galapunkta koordinātas, ja vektors ir pārnests tā, ka tā sākumpunkts atrodas koordinātu sākumpunktā.
Ja vektors atrodas koordinātu plaknē, bet tā sākumpunkts neatrodas punktā \((0;0)\), tad vektora koordinātas iegūst, izmantojot vektora sākumpunkta un galapunkta koordinātas.
Ja vektora sākumpunkts ir A(x1;y1) un galapunkts B(x2;y2), tad vektora AB koordinātas ir x2x1;y2y1
Piemērs:
User_v_40 (1) Asset 1.svg
2. zīm.
 
Doti punkti \(A(-2; 2)\) un \(B(3; 5)\).
Noteikt vektora AB koordinātas!
 
Risinājums: 
AB\( = (3-(-2) ;  5-2) = (5; 3)\)
 
Esam ieguvuši  vektoru ar tādām pašām koordinātām, kā 1. zīm.
 
Var redzēt, ka pārnesot doto vektoru ar sākumpunktu \((0;0)\), tas patiešām ir tas pats vektors (tas pats virziens un garums).
Ievēro: nosakot vektora koordinātas, mēs it kā "noliekam" vektoru ar sākumpunktu \((0;0)\).
Darbības ar vektoriem koordinātu formā
Ja doti vektori a=x1;y1 un b=x2;y2, tad
 
a+b=x1+x2;y1+y2ab=x1x2;y1y2ka=kx1;ky1
 
Ievēro: to, ko jādara ar vektoriem, to dara ar vektora atbilstošajām koordinātām.
  
Dotās formulas ir atrodamas matemātikas eksāmena formulu lapā.