Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Trīs vektoru saskaitīšana četrstūrī 1p.
2. Vektoru saskaitīšana (2009. g. eksāmens) 1p.
3. Vektoru saskaitīšana pēc daudzstūra likuma 1p.