Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Vektora projekcija un vektora ģeometriskā projekcija 0p.
2. Vektora projekcijas un ģeometriskās projekcijas apzīmējumi 1p.
3. Vektora projekcija uz x ass 2p.
4. Vektora projekcija uz asīm 1p.