Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tēmas sadalījums pa stundām. Vektori

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vektora definīcija Vektora jēdziens. Vektora modulis.
2. Vienādi, vienādi vērsti, pretēji un pretēji vērsti vektori
3. Vektoru saskaitīšana pēc trijstūra likuma Trijstūra likums
4. Vektoru saskaitīšana ar paralelograma likumu Paralelograma likums
5. Vektoru saskaitīšana ar daudzstūra likumu Daudzstūra likums
6. Vektora projekcija un vektora ģeometriskā projekcija
7. Vektora koordinātas. Darbības ar vektoriem koordinātu formā
8. Vektora modulis Vektora garuma aprēķināšana koordinātu formā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoriālu un skalāru lielumu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Vektoru virzieni 1. izziņas līmenis zema 1p.
3. Vienādi un pretēji vērsti vektori 1. izziņas līmenis zema 4p.
4. Vektoru saskaitīšana pēc daudzstūra likuma 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
5. Trīs vektoru saskaitīšana četrstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Vektora reizināšana ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
7. Rezultējošais ātrums un laiks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Motorlaivas ceļš pa straumi.
8. Rezultējošais spēks 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Futbolistu pieliktā spēka kopsumma.
9. Rezultējošais ātrums un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Motorlaivas ceļš pret straumi.
10. Vektori kustību uzdevumā, vektori veido 90 grādu leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
11. Vektori kustību uzdevumā. Leņķa aprēķināšana (ar kalkulatoru) 2. izziņas līmenis augsta 4p. Jāizmanto kalkulatoru.
12. Vektoru izteikšana ar trim vektoriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viena vektora izteikšana ar citiem vektoriem
13. Vektoru izteikšana, ja viens vektors ir trijstūra viduslīnija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viena vektora izteikšana ar citiem vektoriem trijstūrī
14. Vektora projekcijas un ģeometriskās projekcijas apzīmējumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p.
15. Vektora projekcija uz x ass 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vektora projekcijas aprēķināšana
16. Vektora projekcija uz asīm 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnes jautājumi par vektora projekciju
17. Spēka vektora projekcijas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
18. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti 1. izziņas līmenis vidēja 3p.
19. Vektoru summa, starpība un reizināšana ar skaitli koordinātu formā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vektoru summa, starpība un reizināšana ar skaitli koordinātu formā
20. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektora modulis (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Vektoru saskaitīšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Centralizētais eksāmens 2009. g. 1.daļa
3. Vektoru izteikšana (2005. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Centralizētais eksāmens 2005. g. 1.daļa
4. Vektora izteikšana (2000. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Centralizētais eksāmens 2000.g. 1.daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru saskaitīšana 00:00:00 vidēja 3p. Vektoru saskaitīšana ģeometriskā formā!
2. Vektoru izteikšana 00:00:00 vidēja 3p. Pārbaudi, vai proti izteikt vektorus!
3. Vektoru koordinātas 00:00:00 vidēja 7p. Vektora koordinātu uzrakstīšana, darbības, garums.
4. Vektoriāli lielumi reālos procesos 00:00:00 vidēja 5p. Spēka un ātruma vektori teksta uzdevumos.
5. Vektora projekcija 00:00:00 vidēja 4p. 1. Teorija. Uzdevumi: 1.Pieraksts 2 .Projekcijas aprēķināšana, ja zināms leņķis. 2. Izpratnes jautājumi pa vektoru projekcijām koordinātu plaknē.