Teorija

Uzdevumi

1. Vektoriālu un skalāru lielumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vektoru virzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienādi un pretēji vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Vektoru saskaitīšana pēc daudzstūra likuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Trīs vektoru saskaitīšana četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vektora reizināšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Rezultējošais ātrums un laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Rezultējošais spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Rezultējošais ātrums un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vektori kustību uzdevumā, vektori veido 90 grādu leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Vektori kustību uzdevumā. Leņķa aprēķināšana (ar kalkulatoru)

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Vektoru izteikšana ar trim vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vektoru izteikšana, ja viens vektors ir trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vektora projekcijas un ģeometriskās projekcijas apzīmējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vektora projekcija uz x ass

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Vektora projekcija uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Spēka vektora projekcijas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Vektoru summa, starpība un reizināšana ar skaitli koordinātu formā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Vektora koordinātas (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vektora koordinātas (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vektora modulis (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vektora modulis (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Vektoru saskaitīšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vektoru izteikšana (2005. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vektora izteikšana (2000. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vektoru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vektoru izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Vektoru koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Vektoriāli lielumi reālos procesos

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Vektora projekcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli