Teorija

Par n - tās pakāpes sakni no skaitļa a sauc tādu skaitli b, kuram bn=a.
an=b,jabn=a
Katru sakni var izteikt kā pakāpi ar daļveida kāpinātāju amn=amn.
Pakāpe ar daļveida kāpinātāju netiek apskatīta negatīvām bāzes vērtībām. Ja a<0, tad amn nav definēta.
Piemērs:
Pārveido sakni par pakāpi
32=312235=235
Katru pakāpi ar daļveida kāpinātāju var izteikt kā sakni amn=amn.
Piemērs:
Pārveido pakāpi par sakni, aprēķini vērtību
2713=273=38134=8134=8143=33=27
Pakāpēm ar daļveida kāpinātāju ir spēkā visas tās pašas pakāpju īpašības, kas pakāpēm ar naturālu kāpinātāju.
an=1an,jaa0aman=am+nambm=(ab)mam:an=amnanbn=abnamn=amn