29.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

geom_18.png
Trijstūru malas ir proporcionālas to pretleņķu sinusiem: 
asinA=bsinB=csinC
  
Ar sinusu teorēmu var aprēķināt apvilktas riņķa līnijas rādiusu.
geom_19.png
asinA=bsinB=csinC=2R,
kur R - trijstūrim apvilktās riņķa līnijas rādiuss.
 
Izsakot rādiusu, iegūst R=a2sinα
  
Piemērs:
Aprēķini ap trijstūri apvilktās riņķa līnijas rādiusu, ja viens no tā leņķiem ir 150°, bet šī leņķa pretmala ir 10 cm.
 
Risinājums:
R=102sin150°=102sin30°=10212=101=10(cm)sin150°=sin(180°30°)=sin30°
 
Atbilde: Apvilktās riņķa līnijas rādiuss ir 10 cm.
  
Matemātikas eksāmena formulu lapā ir dota šī apvilktās riņķa līnijas rādiusa \(R\) formula: formulas