Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Kopas 1p.
2. Kopas 1p.
3. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana 1p.