Teorija

Par divu kopu A un B šķēlumu sauc tādu kopu, kura satur tikai tos elementus, kas pieder gan kopai A, gan kopai B. To pieraksta: AB
35.jpg
Par kopu A un B apvienojumu sauc kopu, kas sastāv no visiem kopas A un visiem kopas B elementiem. To pieraksta: AB. Kopu apvienojumā kopīgos elementus raksta tikai vienu reizi.
36.jpg
 
1. Ja A=1;2;3;4;5 un  B=3;4;5;6;7,
tad AB=3;4;5, jo šie skaitļi ir kopīgi abām kopām,
bet \(\)AB=1;2;3;4;5;6;7\(\)
 
2. A=;2 un B=4;+, tad AB=;24;+, bet AB=.
Nepareizais uzd 2.jpg
 
3. Ja A=;2, B=4;0 un C=4;+, tad AB=4;2, bet ABC=.
nepareizais 3.jpg

Par kopu A un B starpību sauc kopu, kas sastāv tikai no tiem elementiem, kas pieder kopai A, bet nepieder kopai B. To pieraksta: A\B
37.jpg
  
Piemērs:
Ja A=1;2;3;4;5 un B=4;5;6, tad A\B=1;2;3, (no kopas \(A\) elementiem izņēma visus tos, kas bija kopīgi ar kopu \(B\)).
Savukārt B\A=6.
 
A\B nav tas pats, kas B\A. Salīdzini!
 
38.jpg
B\A