Teorija

Taisnes vispārīgais vienādojums:  Ax+By+C=0.
Pārveidojot, iegūst skolēniem pazīstamu lineāru funkciju:
 
By=AxC|:By=ABxCBy=kx+b
 
  
Speciālgadījumi:
 
Ax+By=0  - taisne, kas iet caur koordinātu sākumpunktu
 
By+C=0  - taisne paralēla \(Ox\) asij
 
Ax+C=0  - taisne paralēla \(Oy\) asij
 
Ax=0x=0  - \(Oy\) ass
 
By=0y=0  - \(Ox\) ass.
 
 
Atsauce:
Biruta Siliņa. Kārlis Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā vecāko klašu skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC. 2006. izm. 75. lpp.
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja