Teorija

Uzdevumi

1. Atsevišķā atrisinājuma izvēle I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atsevišķā atrisinājuma izvēle II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atsevišķā atrisinājuma pārbaude I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Atsevišķā atrisinājuma pārbaude II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nevienādības ar 2 mainīgajiem risinājuma plāns

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Krāsojuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas II

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Punktu pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija I

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Izsaka mainīgo y

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija II

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Nevienādības ar 2 mainīgajiem. Grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Metodiskie materiāli