Teorija

Attālums \(d\) starp diviem punktiem M1 un M2
Aprēķinu formulas.
 
Uz taisnes
Ja M1x1 un M2x2, tad
 
d=x2x12=x2x1
 
Plaknē
Ja M1x1;y1 un M2x2;y2, tad
 
d=x2x12+y2y12
 
Telpā
Ja M1x1;y1;z1 un   M2x2;y2;z2, tad
 
d=x2x12+y2y12+z2z12
 
 
Atsauce:
Biruta Siliņa. Kārlis Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā vecāko klašu skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC. 2006. izm. 73. lpp.
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja