Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tēmas sadalījums pa stundām Lineāras, pakāpes un kvadrātfunkcijas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas Funkcijas jēdziens
2. Lineāra funkcija Definīcija, grafiks, īpašības.
3. Funkcijas un argumenta pieaugums
4. Atkārtojums. Lineāras funkcijas grafiks Piemērs ar grafika konstruēšanu.
5. Atkārtojums. Lineāras funkcijas grafiks Leņķis ar x asi.
6. Atkārtojums. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konstruē lineāras funkcijas grafiku 2. izziņas līmenis zema 2p. Aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
2. Lineāras funkcijas grafika izvēle 2. izziņas līmenis zema 1p. Lineāra funkcija y=ax+b. Variantos a un b pēc moduļa ir vienādi. Prasme pēc a atšķirt augošu dilstošu grafiku un pēc b - krustpunktu ar y asi.
3. Lineāras funkcijas grafika noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošo grafiku, kuri atšķiras tikai ar krustpunktu ar y asi
4. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots grafiks, izvēlas analītisko izteiksmi
5. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tieši proporcionālu lielumu noteikšana
6. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izpratnes jautājumi par grafiku
7. Funkcijas pieauguma noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
8. Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risinājums ar sistēmas sastādīšanu
9. Lineāru funkciju krustpunkta noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkcijas dotas analītiski
10. Lineāras funkcijas nulles noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
11. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt, kuras ir lineāras funkcijas.
12. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
13. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
14. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuras funkcijas ir paralēlas.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas un argumenta pieaugums (2019. g. eksāmerns) Citi vidēja 1p. Dota lineāra funkcija gan ar grafiku, gan analītiski. Doti x0 un x1 .Eksāmenā 1.daļas 19. uzd.
2. Funkcijas pieaugums (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot noteikt no grafika argumenta un funkcijas pieaugumu. 1. daļas 23. uzd.
3. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot noteikt no grafika argumenta un funkcijas pieaugumu
4. Grafika nolasīšana (2015.g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
5. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens) Citi augsta 3p. 12. klases matemātikas eksāmens 3. daļa
6. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens) Citi augsta 3p. 12. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā, 3. daļa
7. Funkcijas pieaugums. (2012.g.uzdevums) Citi zema 1p. 1.daļas 25.uzdevums
8. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1. daļas uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas un argumenta pieaugums 00:00:00 vidēja 5p. Taisnes parametru noteikšana, pieauguma noteikšana
2. Lineāra funkcija 00:00:00 vidēja 12p. Konstruēšana, īpašības