12p.

Tēmā "Lineāra funkcija, argumenta un funkcijas pieaugums" pieejami 8 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.