Teorija

Uzdevumi

1. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Divu intervālu šķēluma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Divu intervālu apvienojuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Galīgu kopu šķēlums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Galīgu kopu apvienojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Galīgu kopu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Apakškopas noteikšana (skaitļu kopas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Apakškopa (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Venna diagramma (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Izpratne par kopu šķēlumu. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kopu simbolika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Darbības ar kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli