Teorija

Uzdevumi

1. Cik veidos var apmainīties ar sūtījumiem vai rokasspiedieniem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Saskaitīšanas likums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Reizināšanas likums I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Cik dažādus skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (dota arī 0)

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Reizināšanas likums II

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Cik dažādus skaitļus var izveidot (dota arī 0)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Cik skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (bez 0)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Cik dažādus telefona numurus var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Faktoriāls

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Izveidot sakārtotas un nesakārtotas izlases

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Kombināciju aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām. Strukturēts uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
21. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus

Grūtības pakāpe: augsta

7
22. Cik hordas var novilkt?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā?

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Cik veidos var izvēlēties rozes?

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt? Strukturēts uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
26. Kombinācijas, variācijas un permutācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
27. Kombinatorika. Cik veidos var pieņemt jauno apsardzi?

Grūtības pakāpe: augsta

5
28. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt kārtis spēlētājiem?

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Kombinatorika. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt konfektes?

Grūtības pakāpe: augsta

4
31. Kombinatorika. Cik veidos var nopirkt cepures?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Kombinatorika. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kombinatorika. Četrciparu skaitu skaits (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kombinatorika ar skaitļiem (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2017)

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Kombinatorika par izlašu skaitu. Burti un skaitļi (2015.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2,4
5. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kombinatorika (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kombinatorika (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
8. Permutācijas (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kombinatorika. Izlašu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Kombinatorika. Cipari un skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli