Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Trigonometrija. Perioda noteikšana (2009. g. eksāmens) 1p.
2. Grādu pārveidošana par radiāniem 2p.
3. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana 2p.
4. Tangensa vai kotangensa vērtību salīdzināšana 1p.