Teorija

Lai uzzīmētu \(y = \cos x\) grafiku, sastāda vērtību tabulu, izvēlas vienības uz koordinātu asīm (skat. 5. teoriju "Koordinātu plakne trigonometrisko funkciju konstruēšanai").
 
Īpaši svarīgi ir pareizi atlikt kosinusa vērtības, kuras var precīzi nolasīt no vienības riņķa:
\(\cos 0°=1\)
\(\cos 90°=0\)
\(\cos 180°=-1\)
\(\cos 270°=0\)
\(\cos 360° = 1\) 
 
fun_48.png
 
Asset 21.svg
 
 
Funkcijas \(y = \cos x\) īpašības:
 1. \(D(\cos x) = \)(;+)
   
 2. Funkcijas \(y = \cos x\) vērtību apgabals \(E(\cos x) = [-1; 1]\)
    
 3. Funkcija \(y = \cos x\) ir pāra funkcija, t.i., \(\cos(-x) = \cos x\).
   
 4. Periodiska funkcija ar periodu 2π, t.i., \(\cos(x+2\pi n) = \cos x\), kur n (pilns periods ir iekrāsots zilā krāsā)
    
 5. Krustpunkti ar \(Ox\) asi (funkcijas nulles) ir punkti, kuriem \(x = \)π2+πn, kur n.
  Krustpunkts ar \(Oy\) asi ir punkts \((0; 1)\).
    
 6. Pozitīva I un IV kvadrantā, t.i., ja xπ2+2πn;π2+2πn, kur n.
  Negatīva II un III kvadrantā, t.i., ja xπ2+2πn;3π2+2πn, kur n.
    
 7. Augoša III un IV kvadrantā, t.i., ja x(π+2πn;2πn), kur n.
  Dilstoša I un II kvadrantā, t.i., ja x(2πn;π+2πn), kur n.
   
 8. Maksimuma punkti: \(y = 1\), ja x=2πn, kur n.
  Minimuma punkti: \(y = -1\), ja x=π+2πn, kur n.
   
 9. Nepārtraukta funkcija.
 
Atsauce:
Algebra 3. daļa. Trigonometrija /Inese Lazdiņa, Elizabete Mangule. -Rīga : Raka, 2005. – 59 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 25. lpp.
E.Slokenberga, I.France,I. France. Matemātika 10. klasei. - Rīga: Lielvārds, 2009. (152. -153.lpp)