Teorija

Uzdevumi

1. Pozitīvie leņķi vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Negatīvie leņķi vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. y=sinx īpašības ar radiāniem I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Radiānu pārveidošana par grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Grādu pārveidošana par radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Radiānu atlikšana uz abscisu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
11. y=sinx īpašības ar radiāniem I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. y=sinx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. y=sinx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. y=sinx īpašības ar radiāniem II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. y=cosx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. y=cosx īpašības ar radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Tangensa vai kotangensa vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. y=sin(x) grafiks un pētīšana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Trigonometrija. Perioda noteikšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Grādi un radiāni (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Trigonometrijas pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Trigonometrisko funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Metodiskie materiāli