Teorija

N - tās pakāpes sakne
Par n - tās pakāpes sakni no skaitļa a sauc tādu skaitli b, kuram bn=a.
an=b,jabn=a
Piemērs:
Aprēķini saknes
164=2,jo24=160,0013=0,1,jo0,13=0,001113=1,jo113=1026=0,jo026=0
 
 1n=1  (jebkuras pakāpes sakne no 1 ir 1 ) un 0n=0 (jebkuras pakāpes sakne no 0 ir 0).
 
Svarīgi!
Nepāra pakāpes sakne ir definēta visiem reāliem skaitļiem ( arī negatīviem).
Pāra pakāpes sakne ir definēta tikai nenegatīviem skaitļiem ( pozitīviem skaitļiem un 0).
Piemērs:
 
Aprēķini saknes
83=2,jo23=8164nav definēta, jo neeksistē tāds reāls skaitliskuru kāpinot 4 pakāpē iegūtu (−16)
 
Katru sakni var izteikt kā pakāpi ar daļveida kāpinātāju amn=amn, un otrādi,
katru pakāpi ar daļveida kāpinātāju var izteikt  kā sakni amn=amn
Piemērs:
Pārveido sakni par pakāpi
32=312235=235
 
Piemērs:
Pārveido pakāpi par sakni, aprēķini vērtību
2713=273=38134=8134=8143=33=27
 
Sakņu īpašības
anbn=abnanbn=abnakmnm=aknamn=anmanbk=akbnnk
(visas šīs īpašības ir dotas matemātikas eksāmena formulu lapā)