Teorija

Uzdevumi

1. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no vesela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1
2. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no (-1)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pakāpes ar daļveida kāpinātāju aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Eksponentfunkcijas monotonitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Eksponentfunkcija. Pakāpju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Punktu piederība eksponentfunkcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Eksponentfunkcija (2016. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Sakne un pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Eksponentfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Metodiskie materiāli