Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Eksponentfunkcijas un logaritmiskās funkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) 1p.
2. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2p.
3. Funkcijas 1p.
4. Logaritma bāzes noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2p.