27.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Piramīda ir ievilkta konusā, ja piramīdas virsotne sakrīt ar konusa virsotni un konusa pamats ir apvilkts ap piramīdas pamatu.
6.svg
1. zīm.
 
3.svg
2. zīm.
  
Konusā var ievilkt tikai tādu piramīdu, kurai sānu šķautnes ir vienāda garuma (tās sakrīt ar konusa veidulēm).
Svarīgi!
Sānu šķautnes ir vienāda garuma jebkurai regulārai piramīdai un tādām piramīdām, kuru augstums projicējas apvilktas riņķa līnijas centrā.
Zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura, dažreiz pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu, jo piramīdas un konusa augstumi ir vienādi.
  
Konusa pamata riņķa līnija ir apvilkta piramīdas pamata daudzstūrim.
4.svg
3. zīm.
Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs O ir malu vidusperpendikulu krustpunkts.
 
7.svg
4. zīm.
Apvilktas riņķa līnijas centrs O taisnstūrim ir diagonāļu krustpunkts.
Svarīgi!
Konusa rādiuss ir daudzstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss.