Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādības jēdziens Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības
2. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
3. Lineāras nevienādības Lineāras nevienādības jēdziens, ekvivalenti pārveidojumi
4. Kvadrātnevienādības 9. klases atkārtojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība ar vārdiem 1. izziņas līmenis zema 3p. Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri
2. Intervāla attēlojums uz skaitļu ass 1. izziņas līmenis zema 1p. Nevienādību atrisinājumi uz ass (visi veidi)
3. Vienkārša nevienādība 1. izziņas līmenis zema 1p. Abas puses dala ar pozitīvu vai negatīvu skaitli. Atbilžu izvēle
4. Lineāra nevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrisina nevienādību ax - b > cx + d. Atbilde daļa
5. Lineāra nevienādība II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilde var būt R vai tukša kopa
6. Lineāra nevienādība ar iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iekavu atvēršana, līdzīgo savilkšana. Atbilžu varianti
7. Vienkārša nevienādība ar daļu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina nevienādību -x/a<-c
8. Lineāra nevienādība ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopsaucējs - pozitīvs skaitlis. Atbilžu varianti
9. Lineāra nevienādība ar kvadrātu formulu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļa un kvadrātu formulas lietošana
10. Nevienādība teksta uzdevumā I 3. izziņas līmenis augsta 6p. Strukturēts uzdevums. Jānosaka, pēc cik stundām 1. baseinā būs lielāks ūdens daudzums.
11. Nevienādība tekstā uzdevumā II 3. izziņas līmenis augsta 5p. Apmeklējumu skaita izdevīgums salīdzinot divās iestādēs
12. Nevienādība teksta uzdevumā III 3. izziņas līmenis augsta 5p. Reižu mazāks, par lielāks, nevienādības sastādīšana, atrisināšana un secinājumu izdarīšana. Pircēja un pārdevēja izdevīgums.
13. Parametrs lineārā nevienādībā 3. izziņas līmenis augsta 5p. Lineāra nevienādība ar parametru cx-b<d
14. Vienkārša nevienādību sistēma 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu varianti
15. Vienkārša nevienādību sistēma 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienkāršas nevienādību sistēmas atrisināšana
16. Nevienādību sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iekavas, kvadrātu formulas
17. Paralelograma perimetrs 2. izziņas līmenis augsta 6p. Nevienādību sistēmas sastādīšana
18. Lineāra nevienādība ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Lineāra nevienādība ar parametru
19. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz augšu)
20. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz leju)
21. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a>0
22. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls IV 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a<0
23. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls V 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo koeficienta a un D zīmi
24. Kvadrātnevienādība, D<0 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
25. Kvadrātnevienādība, D=0 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
26. Kvadrātnevienādība, D>0 1. izziņas līmenis zema 1p. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
27. Kvadrātnevienādība, b=0 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnās kvadrātnevienādības atrisināšana.
28. Algebriska nevienādība ar substitūcijas metodi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Substitūcijas metodes pielietošana reizinātājos sadalītas nevienādības atrisināšanā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādība (2016) Citi zema 1p. Prot atrisināt nepilno kvadrātnevienādību, ja b=0, nosaka lielāko/mazāko atrisinājumu. 1. daļas 19. uzd.
2. Kvadrātnevienādība. (2012) Citi zema 1p. Koeficients b=0
3. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Atbilde tukša kopa. Problēmuzdevums eksāmenā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādību uzdošanas veidi 00:00:00 zema 9p. Atkārto 7. klases vielu! Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1. Skaitliska nevienādība. 2. Nevienādības uzrakstīšana ar intervālu. 3. Zīmējums uz ass. 4. Nevienādības ar vārdiem. 5. Galējās veselās vērtības noteikšana.
2. Lineāras nevienādības atrisināšana 00:00:00 vidēja 20p. Atkārto 7. klases vielu! Teorija 1. Uzdevumi: 1.,2. Vienkāršas lineāras nevienādības 3. Strukturēts uzdevums. 4.,5. Lineāras nevienādības ar vairākiem locekļiem un iekavām. 6. Nevienādība dota ar vārdiem.
3. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu 00:00:00 zema 12p. Atkārto 7. klases vielu! Uzdevumi: 1. Veselo atrisinājumu noteikšana. 2., 3., 4. Lielāko mazāko veselo atrisinājumu noteikšana. 5. teksta uzdevums par preces pārkraušanu no viena otrā.
4. Nevienādības teksta uzdevumā 00:00:00 vidēja 11p.
5. Kvadrātnevienādības 00:00:00 vidēja 4p. 9. klases atkārtojums. 4 uzdevumi.