Četrstūri, kuram divas malas ir paralēlas un otras divas malas nav paralēlas, sauc par trapeci

YCUZD_220714_3969_figura_1.svg

 

Paralēlās malas \(BC || AD\) sauc par trapeces pamatiem.

Trapeces malas \(AB\) un \(CD\), kuras nav paralēlas sauc par trapeces sānu malām. 

Nogriezni, kas savieno trapeces sānu malu viduspunktus, sauc par trapeces viduslīniju

 

YCUZD_220714_3969_figura_2.svg

Trapeces viduslīnija ir \(KL\).

Perpendikulu no vienas pamatnes līdz otrai sauc par trapeces augstumu.

YCUZD_220714_3969_figura_3.svg

 

Trapeces augstumu \(BE\), parasti apzīmē ar burtu \(h\), t.i., BEAD un \(BE=h\).

Trapeci, kuras sānu malas ir vienāda garuma, sauc par vienādsānu trapeci.

YCUZD_220714_3969_figura_4.svg

 

Trapeces sānu malas ir vienāda garuma, \(AB=CD\).

Trapeci, kurai divi leņķi ir taisni, sauc par taisnleņķa trapeci.

Asset 1.svg

 

Trapeces sānu mala ir perpendikulāra ar trapeces pamatiem ABAD un ABBC.

Svarīgi!

Dažādmalu, vienādsānu, taisnleņķa trapece var būt taisnas prizmas pamatā.

YCUZD_220728_4162_figura_1.svg

 

Zīmējumā dota taisna prizma ABCDA1B1C1D1, kuras pamatā dažādmalu trapece \(ABCD\).