Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trapece, tās veidi Trapeces definīcija, tās veidi.
2. Trapeces laukuma un viduslīnijas aprēķināšanas formulas Formulas trapeces viduslīnijas un laukuma aprēķināšanai. Taisnas prizmas laukuma un tilpuma formulas.
3. Vienādsānu, taisnleņķu trapeces īpašības Vienādsānu un taisnleņķa trapeces īpašības.
4. Trapeces īpašības Trapeces galvenās īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces leņķu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Trapeces leņķu aprēķināšana, ja zināmi divi leņķi.
2. Vienādsānu trapeces leņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienādsānu trapeces leņķu aprēķināšana, ja zināms viens leņķis.
3. Trapeces malu aprēķināšana, ja dota malu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Trapeces malu garumu aprēķināšana, ja dota to attiecības.
4. Trapeces viduslīnijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina trapeces viduslīniju, ja zināmi trapeces pamati.
5. Trijstūra malu garumu noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3p. Noteikt trijstūra malu garumus, kas atšķelts no trapeces. Zināmi visi trapeces malu garumi.
6. Trapeces pamats 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt trapeces pamata garumu, ja zināma pamata malu attiecība un viduslīnijas garums.
7. Trapeces viduslīnija 2. izziņas līmenis zema 1p. Trapeces viduslīnijas noteikšana, ja zināms trapeces laukums un augstums.
8. Mājas jumta augstuma noteikšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Trapeces augstuma noteikšana, ja zināmi abi trapeces pamati un tās laukums.
9. Trapeces laukums 2. izziņas līmenis zema 1p. Dota taisnleņķa trapece ar zināmiem pamatu garumiem. Noteikt trapeces laukumu.
10. Vienādsānu trapeces laukuma noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Dotas trapeces malu garumu. Pēc malu garumiem noteikt trapeces veidu. Aprēķināt trapeces augstumu un laukumu.
11. Galda virsmas laukuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt trapeces laukumu, ko iegūst no kvadrātveida koka plāksnes. Noteikt, cik procentu materiāla izmantoja no koka plāksnes galda virsmas izgatavošanai.
12. Trapeces viduslīnijas noteikšana pēc rūtiņām 2. izziņas līmenis augsta 1p. Trapece dota uz rūtota laukuma. Zināms rūtiņas garums. Jānosaka trapeces viduslīnijas garums.
13. Trapecveidīgas formas priekšmeta laukuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jānosaka trapecveidīgu objektu malu garumi un laukums.
14. Trapeces laukums 2. izziņas līmenis augsta 1p. Vienādsānu trapeces laukuma noteikšana, ja zināma diagonāle.
15. Vienādsānu trapeces diagonāles noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Trapeces diagonāles aprēķināšana, ja zināms trapeces laukums.
16. Prizma ar trapeces pamatu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sānu virsmas laukuma aprēķināšana, ja prizmas pamats vienādsānu trapece.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapecveidīgas formas priekšmeta laukuma noteikšana Citi vidēja 2p. Jānosaka trapecveidīgu objektu malu garumi un laukums. Skolēns var iesūtīt atbildi.
2. Optiskā stikla prizmas tilpuma noteikšana Citi vidēja 2p. Optiskā stikla (prizmas) virsmas laukuma, tilpuma aprēķināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces lielumu noteikšana 00:40:00 vidēja 8p. Aprēķina trapeces malas, viduslīnijas garumu. Prot izteikt sakarības. Izmanto Pitagora teorēmu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces nezināmo lielumu noteikšana 00:40:00 vidēja 11p. Atpazīst trapeces veidu un tās malas. Aprēķina trapeces nezināmos lielumus, izmantojot Pitagora teorēmu.