ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Regulāra daudzstūra laukums ir vienāds ar daudzstūra pusperimetra un daudzstūrī ievilktās riņķa līnijas rādiusa garuma reizinājumu.
S=pr, kur
\(r\) - ievilktā riņķa rādiuss,
\(p\) - puse no daudzstūra apkārtmēra.
Piemērs:
YCUZD_230428_5198_rinkis.svg
 
Δ\(ALC\) - regulārs trijstūris, \(AC = 6\)3 \(cm,\ \)\(OE = 3\) \(cm.\)
Aprēķini \(S(\)Δ\(ALC)!\)
 
Risinājums: 
\(S=pr\)
 
\(p = \)3 ·632\( = 9\)3 (\(cm\))
\(r = OE = 3\) \(cm\)
 
S=933
\(S = 27\)3 (cm2)
 
Var arī risināt, sadalot regulāru daudzstūri vienādos trijstūros. Regulāra daudzstūra laukumu aprēķina kā atsevišķo trijstūru laukumu summu.