Taisnlenķa trijstūra šaura leņķa tangenss ir pretkatetes un piekatetes attiecība.
YCUZD_220825_4278_figura_7.svg
 
YCUZD_221003_4528_figura_13.svg
 
Leņķa \(A\) tangensu apzīmē ar simbolu \(tg\)\(A\), lasa: "tangenss leņķim \(A\)".
 
Leņķim \(A\) pretkatete (pretmala jeb pretējā mala) ir \(CB\), bet piekatete ir \(AC\).
 
 
YCUZD_220825_4278_figura_14.svg 

Leņķim \(B\) pretkatete (pretmala jeb pretējā mala) ir \(CA\), bet piekatete ir \(CB\).
 
YCUZD_220825_4278_figura_15.svg
Svarīgi!
Ievēro:
1. Izvēlas šauro leņķi (no leņķa izvēles ir atkarīgs, kura trijstūra mala būs pretkatete);
2. Atrod izvēlētam leņķim piekateti;
3. Pierakstot tangenss sakarību, piekatete vienmēr ir saucējā.
Piemērs:
Uzraksti taisnleņķa trijstūra \(A\)\(BC\) malu attiecību, kas atbilst leņķa \(C\) tangensam.
Aprēķini \(tg\)\(C\) vērtību!
  
YCUZD_220825_4278_figura_16.svg
 
Risinājums:
1) Pēc šaura leņķa tangensa definīcijas pieraksta malu attiecību, kur leņķa \(C\) pretkatete (pretmala) ir mala \(AB\) un mala \(BC\) ir piekatete (piemala) leņķim \(C\):
 
tgC=ABBC
 
2) Izmanto Pitagora teorēmu, lai aprēķinātu malu \(BC\):
 
BC2=AC2AB2
BC=AC2AB2
BC=10282
BC=10064
BC=36=6
 
3) Aprēķini \(tg\)\(C\) skaitlisko vērtību:
 
tgC=ABBC=86=43
Padoms! Izmanto tabulas vai zinātnisko kalkulatoru, lai aprēķinātu iegūtas tangenss funkcijas šaurā leņķa vērtību!