Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sinuss funkcija (sin) Teorijas konspekts par sinuss funkciju taisnleņķa trijstūrī.
2. Kosinuss funkcija (cos) Kosinuss šaura leņķa sakarība taisnleņķa trijstūrī.
3. Tangenss funkcija (tg) Tangenss funkcija.
4. Sin, cos un tg taisnleņķa trijstūrī (piemērs ar skaitļiem) Trigonometrisko funkciju pielietošanas piemērs.
5. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (katete, kas atrodas pret 30° leņķim) Katetes garums, kas atrodas pretim 30 grādu leņķim.
6. Praktiskais piemērs sin, cos un tg taisnleņķa trijstūrī Uzdevumu risināšana jāizmanto sakarības taisnleņķa trijstūrī.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sinuss un kosinuss. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem) 1. izziņas līmenis zema 1p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
2. Sinuss, kosinuss, tangenss. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem) 1. izziņas līmenis zema 1p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
3. Sakarības ar malām taisnleņķa trijstūrī (ar burtiem) 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt izteiksmi, kas izsaka trigonometriskas funkcijas.
4. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (60 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taisnleņķa trijstūrī ar 60 grādu lielu leņķi noteikt katetes lielumu
5. Līdzīgi trijstūri I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Doti līdzīgi taisnleņķa trijstūri, jāaprēķina mala.
6. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz trigonometrisko funkciju definīcijām, aprēķināt taisnleņķa trijstūra katešu garumus.
7. Nogriežņu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Taisnleņķa trijstūra malu attiecības, izmanto Pitagora teorēmu.
8. Taisnleņķa trijstūra elementi (patiesi/aplami) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt pareizo atbildi.
9. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Trigonometrisko sakarību uzrakstīšana šaurajam leņķim (ar skaitļiem), Pitagora teorēma.
10. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Taisnleņķa trijstūrī 30 un 45 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.
11. Romba leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto romba diagonālu īpašības, ka arī tg funkciju, lai noteiktu leņķus.
12. Tilta elementi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lieto jēdzienus tilta asis, vantis, kabeļu pievienojuma mezgls vai tilta segums kā katete, hipotenūza vai sinuss.
13. Jumta pārklājums 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Lieto trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī un dažādu figūru laukumu formulas, lai aprēķinātu dažādu figūru elementus.
14. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt regulāra trijstūra malu, ja zināms augstums (ar sakni).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (2008) Citi vidēja 1p. 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Taisnleņķa trijstūra sin,cos,tg.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzīgi trijstūri II Citi vidēja 2p. Dota trijstūru līdzība, jāaprēķina mala.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības taisnleņķa trijstīrī 00:20:00 vidēja 6p. Pārbaudi sevi!

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 00:20:00 vidēja 10p. Pārbaudī savas zināšanas par sakarībām taisnleņķa trījstūrī starp malām un trigonometrisko funkciju nosaukumiem!