Teorija

Uzdevumi

1. Sinuss un kosinuss. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Sinuss, kosinuss, tangenss. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Sakarības ar malām taisnleņķa trijstūrī (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (60 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Līdzīgi trijstūri I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nogriežņu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Taisnleņķa trijstūra elementi (patiesi/aplami)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Romba leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Tilta elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Jumta pārklājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Regulārs trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Sakarības taisnleņķa trijstīrī

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem