Teorija

Nezināmo aprēķināšana vienādojumos
 
Vienādojumu atrisināšanas veidi:  
1. veids
  
\(a - 17 = 10\)
\(a = 10 + 17\)
\(a = 27\)
  
Lai aprēķinātu mazināmo (\(a\)), tad starpība (\(10\))
jāsaskaita ar mazinātāju (\(17\)).
 
2. veids
  
\(39 - b = 20\)
\(b = 39 - 20\)
\(b = 19\)  
 
Lai aprēķinātu mazinātāju (\(b\)), tad no mazināmā (\(39\))
jāatņem starpība (\(20\)).       
  
3. veids
  
\(c + 1000 = 1111\)       
\(c = 1111 - 1000\)
\(c = 111\)
  
Lai aprēķinātu vienu saskaitāmo (\(c\)), tad no summas (\(1111\))
jāatņem otrs saskaitāmais (\(1000\)).

  
4. veids
  
\(d : 5 = 20\)
\(d =\) 205
\(d = 100\)
  
Lai aprēķinātu dalāmo (\(d\)), tad dalījums (\(20\)) 
jāreizina ar dalītāju (\(5\)).
5. veids
  
\(40 : e = 2\)
\(e = 40 : 2\)
\(e = 20\)
  
Lai aprēķinātu dalītāju (\(e\)), tad dalāmais (\(40\)) 
jādala ar dalījumu (\(2\)).
6. veids
  
\(8f = 88\)
\(f = 88 : 8\)
\(f = 11\)
  
Lai aprēķinātu nezināmo reizinātāju (\(f\)), reizinājums (\(88\)) jādala ar zināmo reizinātāju (\(8\)). 
 
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 26.lpp.