Teorija

Vienādojumu, kuru var pārveidot formā \(ax + b = 0\), kur \(a\), \(b\) ir skaitļi, bet \(x\) - mainīgais, sauc par lineāru vienādojumu ar vienu mainīgo.
Piemērs:
1) \(x-5=0\)
Šeit \(a=1\), \(b = -5\) (jo \(x-5\) ir tas pats, kas \(1x+(-5)\))
Vienādojuma atrisinājums ir \(x=5\).
 
2) \(2y-100=0\)
\(a=2\), \(b=-100\) (jo \(2y-100\) ir tas pats, kas \(2y+(-100)\))
\(2y=100\)
\(y=100:2\)
\(y=50\) (Vienādojuma atrisinājums)
 
3) \(-3z-15=0\)
\(a=-3\), \(b=-15\) (jo \(-3z-15\) ir tas pats, kas \(-3z+(-15)\))
\(-3z=15\)
\(z=15:(-3)\)
\(z=-5\) (Vienādojuma atrisinājums)
Pārnesot skaitļus vai mainīgos (kas apzīmēti ar burtiem), uz vienādojuma otru pusi, zīme mainās uz pretējo!
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 54. lpp.