Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā. Lineāra nevienādība I 1p.
2. Strukturēts teksta uzdevums ar lineāru nevienādību. Ūdens baseinā 6p.
3. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā 4p.
4. Nevienādība tekstā uzdevumā II 5p.